PÜSIVA TÖÖVÕIMETUSE VÕI PUUDE TAOTLEMINE

  • Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis täita ekspertiisitaotluse blankett. Blanketti on võimalik arvutist välja printida ja postiga saata. Samuti võib blanketi saada Eesti Töötukassa Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest (Tartu, Riia 2). Vajadusel abistavad taotluse täitmisel Eesti Töötukassa klienditeenindajad.
  • Tuleb ka käia perearsti vastuvõtul, et arst saab kirja panna patsiendi tähtsamad kaebused ja teostab objektiivse läbivaatuse.
  • Perearstil on vaja kõikide asjasse puutuvate eriarstide konsultatsioonide ja uuringute otsused ning haigla väljavõtted. Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid Sotsiaalkindlustusametisse saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti täidetud dokumendid. Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.