TÖÖVÕIMETUS- VÕI HOOLDUSLEHE VÄLJASTAMINE

  • Kui Te haigestute ja vajate töövõimetuslehte või lapsehoolduslehte, siis võtke esimesel päeval ühendust perearstikeskusega. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab arsti vastuvõtu aja. Kui hiljem selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada. Oluline on teada, et tagantjärele haiguslehte avada ei saa.
  • Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.
  • Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.