• Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel täitke eelnevlt Tervisedeklaratsioon aadressil. www.digilugu.ee ja allkirjastage see digitaalselt. Seejärel registreerige aeg pereõe vastuvõtule. Vastuvõtule tulles võtke kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Vajadusel suunab pereõde Teid ka perearsti vastuvõtule. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale inimesele. Tõend on tasuline ja väljastatakse digitaalselt.
  • Relvaloa tervisetõendi taotlemisel on samuti vajalik registreeruda vastuvõtule. Tulles võtke kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale inimesele. Tõend on tasuline (vt hinnakirja).  
  • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.
  • Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagriteleteavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Näidistõend.
  • Tõendeid jalgpalli mängivatele lastele perearstikeskus ei väljastata. Soovi korral võib välja trükkida Eesti Jalgpalli Liidu infokirja
  • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.